Překlady

 

Překlady z/do ruského jazyka:

  • obecného charakteru – běžné dokumenty
  • osobního charakteru – osobní dokumenty, průkazy, osvědčení, vysvědčení, certifkáty apod.
  • obchodně-technického charakteru – katalogy, letáky, prospekty, webové stránky, prezentace, návody k použití, technické popisy, osvědčení, certifikáty, databáze apod.
  • obchodně-právního charakteru – obchodní smlouvy, plné moci, osvědčení, podklady k tendru apod.

 

Překlady se soudním ověřením:

většinou osobní dokumenty, výpisy z rejstříků, zakládací smlouvy, stanovy, soudní rozhodnutí, plné moci apod.

 

Ostatní služby:

Překlady v případě potřeby ověřené rodilým mluvčím.
Korektury textů v češtině nebo ruštině.
Přepis textů v češtině nebo ruštině.
Příprava dokumentů v ruštině pro tisk ve spolupráci s grafickým studiem, předtiskové korektury.
Notářské ověření kopie.
Zpracování dokumentu v grafickém studiu, grafickou úpravu, korektury, přípravu pro tisk.
Překlad dokumentu i do jiného jazyka (pokud je požadována ruština + další jazyk).

 

Cena překladů:

Cena překladů se stanovuje za 1 normostránku (NS), což je 1500 znaků bez mezer v textovém editoru. Cena se odvíjí od náročnosti textu, kvality podkladů, určení překládaných materiálů, grafického zpracování, časové lhůty apod.

Cenová nabídka je zpracována na základě zaslaného podkladu nebo aspoň jeho části. Podklady prosím zasílejte zde.

Přesnou cenu mohu stanovit po obdržení překladu mailem, ve formátu Word nebo Excel.
Při jiných formátech je cena pouze přibližná.
Nejmenší účtovaná položka je 0,5 NS, pro překlady se soudním ověřením 1 NS.
Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Pro překlady v rámci EU jsem identifikovaná osoba s platným DIČ.

 

Platba:

V hotovosti nebo na fakturu, splatnost dle dohody, max. 30 dní.
Při rozsáhlejších zakázkách mohu požadovat zálohu ve výši 30% při potvrzení objednávky, případně další průběžné měsíční platby.

 

Ostatní podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách – ke stažení zde (po zadání Vaší e-mailové adresy).

Upozornění pro fyzické osoby – spotřebitele:

V případě vzniku sporu ze smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem, která se řídí těmito VOP, je Objednatel – spotřebitel oprávněn:

podat návrh na mimosoudní řešení sporů České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; kompletní informace jsou dostupné na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

nebo

podat stížnost na Zhotovitele prostřednictvím Platformy pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online.